Szerzetesek

Ki a szerzetes?

A szerzetes „szíven talált” ember, olyan valaki, aki Isten meghívására nem tud máshogyan válaszolni, csak egész életével.

A bakonybéli monostor közösségében Istennek ezt a minket megszólító Igéjét olvassuk, hallgatjuk, ünnepeljük és hirdetjük. Egész életünket magába foglaló válaszunk pedig a hűséges megmaradás az imádság, a munka és az olvasás ritmusában és egymás szeretetében Szent Benedek Regulája szerint.

Mi a monostor?

A monostor Isten háza, ahol testvérekként élünk. „Ha testvér a testvért segíti, olyanok, mint a fallal körülvett város” (Péld 18,19). Így mindnyájunknak része lehet abban a tapasztalatban, hogy nagy testvérünk, azaz Jézus segít bennünket. Hiszen úgy tetszett neki, hogy minket testvéreivé fogadjon, s azok is vagyunk (1Ján 3,1). Ezért egyikőnk sem tekintheti a másiknál különbnek magát, még ha szellemi, fizikai vagy spirituális teljesítményei kiemelkednének is. Valódi értékünket a Krisztushoz tartozás és az egymással megélt testvériség adja meg.

Ábel atya, Rádai Róbert jelölt, Szabó Kornél jelölt, Anzelm testvér, Asztrik Főapát Úr, Günter testvér, János testvér, Izsák atya

A monostor iskola, Krisztus a tanítómester, mi tanítványai vagyunk, a közösség „az Úr szolgálatának iskolája.” Feladatunk egy életen át tanulni egymás türelmes szeretetét, melynek Krisztus mindent megelőző szeretete az alapja.

A monostor jel a világ számára. A közösség imádsága és cölibátusban megélt önátadásunk megszenteli a teret és az időt. Így lesz a monostor Isten Országának képe, a közösség pedig Krisztus visszatérését váró gyülekezet a földön.

A bakonybéli közösségről:

A bakonybéli monostor a Magyar Bencés Kongregáció része, a Pannonhalmi Főapátság függő perjelsége. A közösséget jelenleg 5 örök fogadalmas szerzetes és 2 növendék alkotja.