Alapítvány

Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány, alapítványi támogatással megvalósult projektek:

Az arborétum rekonstrukciójának megkezdése (2002-2006)

A barokk épületegyüttes felújítása

Pályázati segítséggel restauráltattuk a barokk sekrestyeszekrényeket és a stallumokat (2003), megtörtént a templom északi falának vízszigetelése, valamint a templom északi udvarában a Széchenyi Terv keretében ún. zarándokudvart alakíthattunk ki, amely zarándokok és turistacsoportok igényes fogadását teszi lehetővé (2002). A Szent Kereszt kápolna felújítása (2007). Elektromos orgona vásárlása a templom számára (2008). A főépület felújítása, átépítése, korszerűsítése (2012). A borostyán-kúti kápolna felújítása (2011-12). A borostyán-kúti stációk felújítása (2013)

A kulturális és hitélet szolgálata

A Szent Mauríciusz Kamarakórus támogatása (2008-), hittantáborok támogatása helytörténeti és kortárs művészeti kiállítások rendezése a Monostor Galériában (2002-2009), bakonybéli kézművesek szakmai támogatása, nyelvgyakorlás, kapcsolatteremtés (bakonybéli diákok bajorországi tartózkodása) (2003-2004), hangversenyek szervezése, a Borostyán-kút c. folyóirat megjelentetésének támogatása (2004-2007), 17-18. sz-i úri hímzések restauráltatása (2006) a Képző- és Iparművészeti Lektorátus támogatásával, a harangok javítása (2007), Szent Günter kerékpáros zarándoklat támogatása (2009),

Gyógynövénytermesztés, egészségmegőrzés, családsegítés

A monostori kertészetet bemutató ismeretterjesztő kiadvány támogatása (2009). Rászoruló családok anyagi támogatása (2012).

Plébániai karitász csoport támogatása (2015-). A bakonybéli óvoda támogatása játékok, rajzeszközök, építőanyagok formájában (2012-). A bakonybéli iskola támogatása (2016). A bakonybéli Községi Könyvtár támogatása (2016). A szent Mauríciusz Monostor Gyógynövénykertjének és Ajándékboltjának támogatása eszközbeszerzéssel (2016).

Munkánk folytatásához kérjük kedves barátaink nagylelkű támogatását!

Adományaikkal, személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával segíthetik a Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány céljainak megvalósítását. Bankszámlaszámunk: Zirc és Vidéke Takarékszövetkezet 73900054-11074410-00000000.

Adószámunk: 18929146-1-19

Beszámoló az eddigi 1%-felajánlásokról

Az 1%-okból az alapítványnak 2015-ben 487 212 Ft, 2016-ban 437 320 Ft bevétele volt.

A 2017. évben személyi jövedelemadó 1% felajánlásokból alapítványunk számlájára 342.037 + 71.000 Ft folyt be. 

Minden támogatónknak hálásan köszönjük a felajánlást!

Hálásan köszönjük továbbá mindazoknak, akik az elmúlt években akár pénzzel, akár személyes szolgálataikkal támogatták azt az értékteremtő és közösségépítő munkát, amire az alapítvány létrejött.

Az alapítványt
1999-ben hoztuk létre

Céljai:

Támogatni kívánja a Monostor műemlék épületegyüttesének és a hozzá tartozó természetvédelmi terület (arborétum) felújítását (rekonstrukció) valamint fenntartását, fejlesztését.

Segíti a szerzetes közösség hitéleti, istentiszteleti, kulturális közhasznú szolgálatainak saját lehetőségei segítségével történő megvalósítását.

Támogatja az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében a gyógynövénytermesztést, az ehhez kapcsolódó terápiák szervezését és végzését és rehabilitációs tevékenység folytatását, valamint a szociális és családsegítő tevékenységet.