Csere, elállás, panasz

Amennyiben a megrendelt árucikk hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, az Ügyfélnek az átvételt követően 3 munkanapon belül írásban jeleznie kell. Amennyiben ez megtörténik, abban az esetben a hibás terméket az Ügyfél választása szerint 14 napon belül díjmentesen kicseréljük. Csak és kizárólag hibátlan csomagolású terméket lehet cserélni! Amennyiben hiányzik a csomagolása vagy a termék címkéje nem áll módunkban kicserélni. Amennyiben a rendelt termék az Ügyfél számára nem megfelelő, abban az esetben a  csere termék kiszállítási költsége az Ügyfelet terheli.  A csomagot a Webáruház címére a számlával együtt, eredeti sértetlen csomagolásban vissza kell juttatnia, majd a termék visszaérkezését követően a kiválasztott csere terméket a Webáruház maximum 14 napon belül újra kiküldi.

Amennyiben a fogyasztó a fogyasztói jogok megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Monostor címére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, tehát az összeget a megadott bankkártyára tértjük vissza. Ha a fizetés átutalással történt, kérjük a bankszámlaszámot IBAN formátumba megadni, hogy az összeget a számlájára visszaküldhessük. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – fuvarozási költséget - az Ügyfél viseli. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási-, felmondási nyilatkozat

Csak a szerződéstől való elállási/felmondási
szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!

Címzett: Szent Mauríciusz Monostor
Postacím: 8427, Bakonybél, Szent Gellért tér 1.
E-mail cím: abmonostor@gmail.com

Elállási-, felmondási nyilatkozatletöltés (.doc)

Az Ügyfél részéről esetlegesen felmerülő minőségi kifogást köteles azonnal írásban jelezni . A Webáruház a törvényben ez esetben előírt módon jár el, a hibás terméket kivizsgáltatja, a terméket kijavítja vagy azonos paraméterekkel rendelkező hibátlan árura kicseréli, készlet hiánya esetén az Ügyfél kérésére pénzvisszafizetést biztosít. Amennyiben a reklamáció megalapozott, a kiértesítéstől számított 6 hónapon belül kérheti az Ügyfél a termék cseréjét, illetve a vételár visszafizetését.