Gemmauríciusz Bronzműves Műhely

Fémbe foglalt imádságok.

A keresztény szimbólumok, amelyeket közösségi tereinkben vagy testünkön viselünk, Krisztushoz és egymáshoz tartozásunkat jelölik.

Monostorunk műhelyében különböző népek, pl. magyar, orosz, ír, etióp és kopt  ötvösművészek alkotásairól készítünk másolatokat.

A régi korok és a kortárs művészek által megmintázott Krisztus-képek, keresztábrázolások az alkotók hittapasztalatát és szakmai igényességét tükrözik. A számos középkori és néhány kortárs szakrális műalkotás nemes másolatát cinkből, bronzból vagy ezüstből készítjük el.

„Izaiás próféta szerint
az Ő erejének és uralmának legfelségesebb jelképe a kereszt,
amint ez a kézzelfogható és érzékelhető dogok vizsgálatából is kitűnik.
Vizsgáljatok meg mindent a világban,
vajon igazgatható-e, vagy összetartható-e a világ a (kereszt) forma nélkül?
A tengert nem lehet átszelni, ha az árbóc nem sértetlen a hajó fedélzetén.
A földet nem lehet felszántani, ha a földet művelő szántóvető kereszt alakú szerszámai
nem nyújtanának segítséget a munkában.
Az emberi test alakja az oktalan állatokétól abban különbözik, hogy az emberi test karjait oldalra kitartván kereszt alakzatot vehet fel, valamint arcán a magasan ívelt homlok, a homlok alatt lévő, levegőt beszívó orral szintén keresztformát képez.”
(Szent Jusztinosz vértanú: Apológia, Kr.u. 160 k.)

A barbárság évszázadaiban a középkori szerzetesek a kódexek másolásával és a könyvtárak létrehozásával segítették az írásba foglalt ókori, szent hagyomány átörökítését.


Monostorunkban - a vallásos giccs terjedését látva, némiképp ellenpontozva ezt a folyamatot - egy gondosan válogatott szakrális kisplasztika gyűjteményt hoztunk létre.

A katalógusban elsődlegesen kereszt-ábrázolások találhatók, különböző népek, pl. magyar, szláv, ír, etióp és kopt ötvösművészek műalkotásai. A számos középkori és néhány kortárs szakrális műalkotás másolatát cinkből, bronzból vagy ezüstből készítjük el. A műtárgymásolatok nagyobbik része öntvény, kisebbik része veret.

Az orosz fémikonokról - az előállítás technológiájára és lelkületére utalva - mondják: bronzba öntött imádságok. A monostor műhelyében 1999 óta készített másolatokról is elmondható: fémbe foglalt imádságok, melyek az alkotóművészek hittapasztalatát és szakmai igényességét tükrözik.


A múzeumokban és magángyűjteményekben fellelhető feszületek másolataival szeretnénk hozzájárulni a családok istentiszteleti helyeinek kialakításához, a mellkeresztek vagy a kulcstartók pedig keresztségünk misztériumára emlékeztetnek bennünket, mikor úton vagyunk.

Gazdasági küldetés nyilatkozatunk

A Szent Mauríciusz Monostor gazdasága termékeivel és szolgáltatásaival az ezeréves bakonybéli bencés hagyomány alapján az egész ember fenntartható jólétét szolgálja mindenki életében, akivel közösségünk kapcsolatba kerül.