Liturgia

Isten a Szavával teremtette meg a világot, és benne az Ő képére és hasonlatosságára az embert. Szavával keres bennünket és Szavával hív a Vele való közösségre. A teremtés óta ember és Isten párbeszédének lehetünk tanúi. Arra hívjuk kedves Vendégeinket, Látogatóinkat, hogy velünk együtt kapcsolódjanak be ebbe a párbeszédbe.

A liturgia rendje monostorunkban

A millenniumi projekt építkezései miatt 2018-ban a liturgia helyszínei a következők:

vasárnapi szentmisék: a Faluházban (Pápai u. 7.)

zsolozsma: a monostor kápolnájában (a kápolna a templom melletti zöld kapus főbejáraton keresztül közelíthető meg a zsolozsmák kezdete előtt 10 perccel). 

 

Eucharisztia:
Hétköznap 17:00 - Csütörtökönként, ill. a hirdetés szerinti napokon.
Vasárnap 9:30

Laudes:
Hétköznap 6:30
Vasárnap 7:00

Napközi imaóra:
Hétköznap 12:00
Vasárnap 12:00

Csendes imádság:
Hétköznap ~12:20 (napközi ima után)
Vasárnap ~17:30 (vesperás után)

Vesperás:
Hétköznap 17:00
Vasárnap 17:00

Kompletórium:
Hétköznap 20:30
Vasárnap 20:30

Vigília:
20:30 - A vasárnapot és az ünnepet megelőző napokon

Zsolozsma

A "zsolozsma" szó Czuczor Gergely szerint a görög parancsolni igére megy vissza.

A zsolozsma a szentmise mellett az Egyház hivatalos imádságos alkalma.

Az egyes imaórákban (vigília, laudes, napközi imaóra, vesperás, kompletórium) zsoltárokat, bibliai himnuszokat imádkozunk. Helye van a zsolozsmában az egyéni könyörgésnek, hálaadásnak is. A zsoltároskönyv Jézus Krisztus imakönyve volt egy zsoltárverset mondott a keresztfán utolsó imájaként.

A szent zsolozsma az idő megszentelésének az eszköze. A lelki élet ritmusát megadó napi többszöri imára több ószövetségi példa (pl. Dániel könyve, Zsoltárok könyve) és az első keresztények gyakorlata is buzdít (Apostolok Cselekedetei, Didakhé). A kántor és a közösség egymásnak felelgetve éneklik a verseket, ezzel is megjelenítve a Teremtő és a teremtények közötti párbeszédet.

Praktikus tudnivalók:

  • A zsolozsmát egyszerű, de nagyon kifejező mozgások kísérik: felállunk, a Szentháromság Isten dicsőségére meghajlunk, majd visszaülünk ennek ritmusa könnyen átvehető.
  • Praktikus dolog pár perccel a kezdés előtt érkezni, így a szerzetestestvérektől tájékozódhatnak az oldalszámokról és az egyéb tudnivalókról.
  • A zsolozsma helyszíne október 1-jétól április 30-ig szintén a fűtött kápolna, az év többi részében a templom.
  • Ha nagyobb csoport jönne zsolozsmázni, praktikus előre jelezni, hogy készülni tudjunk szövegekkel, ülőhelyekkel.
  • Ha hétköznap este szentmise van, akkor a vesperást a szentmise keretében végezzük 17.00 órai kezdettel. Ennek időtartma kb. 60 perc.
  • Hétköznapokon a napközi imaórát, vasárnaponként pedig a vesperást csendes elmélkedés követi, amit egyénileg, de közös térben végzünk. Vissza lehet térni a Lectio igéihez, végezhető csendmeditáció, lehet a Jézus-imát imádkozni az egyéni kegyességi gyakorlat szerint. A napközi imaóra és a meditáció között el lehet menni, de aki marad a meditációra, kérjük, hogy tartson ki végig, hogy a járkálás ne zavarja a többieket.
  • Időnként, rajtunk kívül álló okokból módosulhat a napirendünk. Kérjük, hogy figyelje a kiírásokat, illetve tájékozódjon a szerzetesektől.
  • A zsolozsmához használt magyar nyelvű zsolozsmáskönyv: Pannonhalmi zsolozsma. A Magyar Bencés Kongregáció zsolozsmáskönyve I-II. Összeállította a Pannonhalmi Zsolozsma Bizottság. Pannonhalmi Főapátság kiadása. Pannonhalma, 2004.

Kompletórium (vasárnap)

Imádkozunk értetek

Imádkozunk értetek

Amennyiben szeretnétek, hogy imádkozzunk, értetek, szeretteitekért,
imaszándékaitokat az e-maszandek@freemail.hu e-mail címre küldjétek, vagy dobjátok be a templom előterében kihelyezett imaszándék gyűjtő dobozba!