Oblátusok

Hivatás az oblátus életre

Krisztus minden embert követésére hív. Keresztségünk révén az ő Testének, Egyházának lettünk tagjai a Szentlélekben. Kishitűségünk miatt azonban csak töredékesen éljük Evangéliumát. Szükséges, hogy a lelkiélet tanítómestereire figyeljünk, akik gyakorlati utat mutatnak nekünk, amelyen Isten Királysága felé közeledhetünk. Az ember sokféle módon (úton) juthat el oda, az utak egyikét jelöli meg Szent Benedek Atyánk. Regulája szerint élnek a monostorokban a szerzetesek, tanúságuk a világban élő testvéreiket is vonzza, hogy a Benedek megmutatta út az ő életüket is segítse. Oblátus az lesz, akit Isten arra hív meg, hogy a Regula útmutatása alapján formálja az életét. Az oblátus hivatása éppen úgy az Evangélium szerinti élet, mint minden keresztényé, de életét sajátossá az teszi, hogy Szent Benedek tanításához igazodik és ragaszkodik. Élete hétköznapi kereteit el nem hagyva, oblációja által csatlakozik egy monostorhoz és arra törekszik, hogy Benedek Regulája szerint éljen. Nem monasztikus szerzetes, de a monostor lelki családjához tartozik, nem áll az apát (elöljáró) joghatósága alatt, de elfogadja lelki tekintélyét.

Dékániáink bemutatkozása

Szent Günter Dékánia

A Szent Günter Dékánia tagjai Bakonybélből és annak tágabb vonzáskörzetéből járnak havi rendszerességgel a béli monostorba közös zsolozsmára és találkozóra. A fizikai közelség ellenére a legújabb dékániáról van szó, hiszen 2013 őszén találkozott először az érdeklődők csoportja, amiből Ábel atya felkészítő munkájával létrejött a dékánia. Jelenleg kilenc obláta és oblátus, és egy beöltözött tagja van. Különös feladata, karizmája még nincs, az Istennek felajánlott élet bencés út első szakaszának emelkedői és meredélyei közösségünk összekovácsolódását segítették. Próbálunk élni azzal a lehetőséggel, amit a fizikai közelség jelent, azaz a találkozókon kívül is a lehető leggyakrabban részt venni a béli monostor zsolozsmáin, és velük együtt ünnepelni az Eukarisztiát.

Szent Lukács Dékánia

A Szent Lukács Ökumenikus Lelkigondozó Dékánia (rövid nevén: Szent Lukács Dékánia) a pannonhalmi Főapát Úr jóváhagyásával létrejött krisztushívők hivatalos társulása. Tagjai különböző felekezetű és életállapotú keresztények, szabályzata ökumenikus szemléletű, tevékenysége középpontjában a segítő hivatásúak lelkigondozása és mentálhigiénés szemléletű rekreációja áll. A Dékánia az egyetemes egyházba Szent Benedek Rendjén keresztül kapcsolódik, amely minden szakadást megelőzően született, így a felekezeteken túli keresztény hagyomány éltető erejével vehet részt a kiengesztelődés szolgálatában.

Szent Mór Dékánia

Tagjai közt részint olyanok vannak, – szám szerint öten – akik a kilencvenes évek elején csatlakoztak az újra megszerveződő pannonhalmi oblátusmozgalomhoz és még a főmonostorban tettek oblációt. Az ő közösségi útkeresésük Bakonybélbe vezetett, miután ott szerzetesközösség kezdte meg az életét. A monostor és az ott élő szerzetesek példája, vonzása ezt követően is többeket sarkallt arra, hogy erre a bencés lelki útra lépjen, és a maga életállapotában ajánlja fel magát Istennek. Jelenleg (2017) hét obláta, oblátus és három beöltözött tagja van a dékániának. Ők részint csütörtökönként 19 órakor a pécsi Mindenszentek templomában zsolozsmáznak, amely egy nyitott program minden városlakó felé, részint a saját találkozóikon építik a maguk testvéri közösségét imában, lelki olvasmányokhoz kapcsolódó beszélgetésekben, agapéban és kirándulásokban.

Az obláció fogalma

Az obláció Istennek adott és az Egyház által elfogadott ígéret arra, hogy keresztségünkből fakadó hivatásunkat elkötelezetten valósítjuk meg a Szentlélek vezetésével, a Regula és a korai monasztikus hagyomány alapján a monostorhoz tartozva.

A bencés oblátus közösségekről bővebben: 

https://osboblatus.hu/