Szentségek és szentelmények kiszolgáltatásának rendje

Keresztség

Évente négyszer, szentmise keretében szolgáltatunk ki:

  • Urunk megkeresztelkedésének ünnepén (Jan. 6. utáni vasárnap),
  • Húsvéthétfőn,
  • Keresztelő Szent János ünnepén (június 24.) (a Szentkútnál)
  • Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén (szeptember 14.).

A keresztelő előtt a keresztelendő gyermekek szüleit katekézisre várjuk. Felnőttek keresztelését a katekumenátus intézménye teszi lehetővé. A kéréssel forduljon a plébánoshoz, aki tájékoztatja ennek mikéntjéről!

Elsőáldozás

4. osztályos gyermekek készülnek az elsőáldozásra, amelyet októberre tervezünk. A pontos dátumot időben közöljük a hittanos gyermekekkel. A felkészülés része az iskolai hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken való részvétel. Az elsőáldozásban már részesült gyermekeket is várjuk a vasárnapi szentmisékre!

Bérmálás

A bérmálási felkészítést mindenkor a templomi hirdetés szerint kezdhetik meg az érdeklődő hívek. A bérmálást a Főapát úr ünnepi szentmisén szolgáltatja ki. (Ennek időpontja a felkészítés kezdetétől és végétől függ, ezt a felkészítésre járókkal időben közöljük.)

Várjuk a 16. életévüket betöltött fiatalok jelentkezését, és a konkrét jelentkezésektől függ, hogy pontosan mikor indul a bérmálási előkészítő. Idősebbek is jelentkezhetnek bérmálási felkészítésre, velük egyenként egyeztetjük ennek menetét.

Bűnbánat szentsége

A gyóntatás rendje: minden vasárnapi szentmise előtt 9.00-tól a gyóntató-lelkigondozó szobában. Bűnbánati liturgiát valamelyik nagyböjti pénteken tartunk.

Betegek kenete

Közösségi kiszolgáltatása Nagyböjtben történik, egyéni kiszolgáltatás a beteg szükséglete szerint bármikor. Betegek látogatására, gyóntatására szívesen megy a plébános. Kérjük, jelezzék, hol várnak Karácsony vagy Húsvét előtt lelkigondozói látogatást beteg testvéreink!

Házasság szentsége

Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötésük tervezett időpontja előtt három hónappal jelezzék szándékukat, hogy a jegyes oktatásra (kb. 10 alkalom) elegendő idő jusson. A házasságkötés stóladíja 20.000 Ft.

Temetés szentelménye

Minden elhunytról a halálhír vételét követő vasárnapi szentmisén ünnepélyes formában megemlékezünk, erre az alkalomra hívjuk a hozzátartozókat. Aki kéri, annak halottjáért a plébános a temetés napján is mond szentmisét. A temetés stóladíja 15.000 Ft.

Áldások

  • a gyermekek és játékok megáldása Szent Család ünnepén,
  • ételmegáldás Húsvétkor,
  • gyógynövények megáldása Urunk Színeváltozása ünnepén,
  • kenyéráldás Szent István király ünnepén.

Plébániai ügyfélfogadás rendje

HÉTFŐ:
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

KEDD:
de. 10-12 óráig,
du. 13-15 óráig

SZERDA:
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

CSÜTÖRTÖK:
de. 10-12 óráig,
du. 13-15 óráig

PÉNTEK:
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Sürgős esetben Ábel atya hívható: 06-30/336-6878

Az irodát vezeti: Váliczkó Gyuláné. Tel: (88) 585-175
A plébániahivatal helyisége a monostor bejárata mellett balra található. (Csengetés a főbejáratnál.)